Geboren in Leeuwarden en getogen in Brabant. Twee werelden die ver uit elkaar lijken te liggen. Een gespletenheid die ik vaak als kenmerkend voor mij heb gezien. Ben ik nou een Brabantse of toch meer een Friezin? Gepassioneerd of koelbloedig? Om er later in mijn leven achter te komen dat je helemaal niet hoeft te kiezen. Dat het allemaal wonderbaarlijk bij elkaar kan komen in een mens en we allemaal een vat vol tegenstrijdigheden zijn. En we dus op de Zuidas kunnen werken en toch het beste met de wereld voor hebben...

Na mijn studie Bedrijfswetenschappen aan de Radboud Universiteit in Nijmegen ben ik in de organisatieadvieswereld terecht gekomen. Eerst bij PriceWaterhouseCoopers, daarna bij KPMG om uiteindelijk bij Deloitte jarenlang organisaties en leiders te begeleiden en te adviseren bij organisatieveranderingen en Change Leadership. Ik heb zowel in Den Haag bij verschillende Ministeries gewerkt maar ook op de Zuidas in Amsterdam, bij financiële instellingen. Gefascineerd door menselijk gedrag, vooral als we samen zijn in organisaties en relaties.

 

Met dit boek heb ik de volgende stap gezet in het mezelf liefdevol uitspreken, koers te zetten en het onderwerp op de kaart te zetten. Hopelijk kan ik daarmee een baken voor anderen zijn en dienen als gespreksstarter voor slachtoffers van liefdesbedrog en hun omgeving.

Voor het onderwerp 'coercive control', oftwel psychisch geweld en narcistisch misbruik komt gelukkig ook steeds meer aandacht voor, ook als voorbode van femicide. Ik vind het wel belangrijk om de dialoog daarover zuiver te houden. Echt misbruik is iets heel anders dan het moeten dealen met een egoïstische, veeleisende partner. Het bestempelen van iemand als een narcist of borderliner kan dan ook niet zomaar, zonder grondige diagnose. Ik maak liever het onderscheid tussen narcisme als stoornis en toxisch of giftig gedrag en misbruik. Psychische manipulatie is daarbij overigens wel een belangrijke gemendeler. Gedrag wat in eerste instantie heel ongrijpbaar lijkt, totdat je erin gaat verdiepen. Het creëren van goede 'taal' over dit onderwerp is daarom ook zo belangrijk. Alleen dan kunnen we een goed gesprek erover voeren en kan er wellicht ook in strafrechtelijke zin aan gewerkt worden.

 

 

Fotografie website © Lies Paardekooper